Grootte

De weide is ongeveer 4000 m2 en ligt achter ons huis. We hebben de weide in twee stukken opgedeeld. In de zomermaanden laten we de dieren afwisselend op het ene of andere stuk grazen, zodat het ene stuk dan een aantal weken kan “rusten”. Deze afwisseling is ook aangewezen om mogelijke herbesmetting met wormen bij de dieren tegen te gaan na hun ontworming (wormen in de mest).

weide17

de ene helft van de weide

In de winter staat het gras heel kort en zetten we beide weides open voor de ezels & schapen, of mogen de ezels juist niet in de weide (bv als er een ijzige sneeuwlaag op ligt). Dan blijven ze op de plateau, die bij hun stal is. Ze worden in de winter sowieso gevoederd met hooi en stro, en soms nog wat snacks (bv. wilgentakken).

We hebben momenteel 3 ezels en enkele schapen.

weide2

andere deel van de weide

oude tuinbank in weide

oude tuinbank in weide

Beplanting

Rond de weide en ook tussen de twee delen staat hebben we een losse haag geplant. Geen gemakkelijke klus om dat allemaal te beplanten, omdat het in totaal toch over een lengte van plusminus 300 meter gaat. We hebben elke winter wel tientallen struikjes geplant, waarbij we vooral inheemse soorten wilden aanplanten. Zo staat er overwegend meidoorn en verder ook wilde roos, groene beuk, haagbeuk, vlier, sporkehout, els, witte abeel, veldesdoorn, linde, hazelaar, … De doornstruiken bieden ook een goede schuil- en broedplaats voor vogels.

haag afgescherm met schrikdraad

haag afgescherm met schrikdraad

We snoeien de haag rond de weide en verhakselen het snoeimateriaal. Meestal strooien we het hakselmateriaal tussen de struiken uit (eerst wat kalk inmengen in grond). Bij het kleinere snoeiwerk van de haag smijten we de eetbare twijgjes (bv. meidoorn) gewoon in de weide: de beestjes vinden het een lekkere snack (zelfs met de grote doornen eraan!).

De struiken en bomen werden allemaal aangekocht bij de VELT (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze) en bij Natuurpunt. Elk jaar kan een bestelling ingediend worden.
TIP: Omdat het meestal onbegonnen werk is om op heel korte termijn alle aangekochte struiken direct aan te planten, kan je ze indrijven op een braakliggend stuk grond en dan in de loop van de wintermaanden geleidelijk aan planten op hun definitieve plaats.

Alhoewel de losse haag van de beestjes afgeschermd wordt door schrikdraad, hebben we er ook op gelet dat geen enkele soort dodelijk giftig is voor de ezels, schapen (dus bijvoorbeeld zeker geen taxus!). Er staan in de haag ook enkele vogelkers bomen, en daar letten we er extra op dat die niet door de omheining groeien (insnoeien).

Over giftige planten, struiken en bomen hebben we hier meer informatie gezet.

Om het onkruid in de onderlaag binnen de perken te houden en zo weinig mogelijk te laten concurreren met de jonge struikjes wordt in de zomer met de bosmaaier tussen de struiken gemaaid (waarbij jammer genoeg soms ook wel eens een jong struikje sneuvelt!). In de wintermaanden verspreiden we de schavelingen (houtsnippers) uit de ezelstal tussen de haag (wekelijkse opruiming van de ezelstal). Om verzuring van de bodem tegen te gaan is het dan wel beter om vooraf wat kalk uit te strooien tussen de haagplanten.

Alle bomen in de weide moeten we afschermen van de schapen en ezels, omdat ze zich anders te goed doen aan de schors van de bomen waardoor deze dan uiteindelijk afsterven. De hagen zijn afgeschermd met schrikdraad (op drie en sommige plaatsen vier hoogtes).

weide14

Om de haag tussen de twee weidehelften en ook rond de weide te snoeien krijgen we hulp van de ezels en schapen! Hoewel de haag afgeschermd is met schrikdraad (op drie hoogtes) deinzen ze er toch niet voor terug om de takjes die daar voorbij groeien af te knabbelen.

ezels helpen snoeien

ezels helpen snoeien

ezels helpen snoeien

 

Begrazing

In het stuk waarin de beestjes mogen grazen schuiven we in de zomer geleidelijk aan op met paaltjes en draad, zodat de beestjes niet meteen in de hele weide kunnen grazen. Ze zouden er diarree of koliek kunnen van krijgen, en ze zouden het gras ook kapot lopen en er dan niet meer van willen eten.

ezels grazen een stuk vers gras in de weide

ezels grazen een stuk vers gras in de weide

de schapen kunnen iets verder grazen dan de ezels

de schapen kunnen iets verder grazen dan de ezels

Regelmatig schuiven we dus de witte paaltjes een beetje op. De schapen mogen telkens al een beetje verder grazen dan de ezels, zodat het langste gras al door hen begraasd is. Teveel groen gras is immers slecht voor ezels!

Opruimen en onderhoud

We rakelen regelmatig ezelmest bijen in de weide en verzamelen die dan op een mesthoop in het kippenpark. Ook de mest uit de stal komt daar terecht. De mest kan daar rusten en composteren, en de kippen scharrelen er op los.

Sommige ezels zijn redelijk precies en hebben vaste ‘mestplaatsen’  in de weide, waar ze telkens mooi bijeen hun mest deponeren. Nora, Jerome en Babette zoeken samen ook wel dezelfde plaatsen op, maar ze maken toch redelijke ‘ruime’ mestplaatsen. Het vraagt dus wel wat rakelwerk, zeker in de zomer, wanneer ze veel meer in de weide lopen dan in de winter.

De ezels hebben ook plaatsen in de weide waar ze zich gaan rollen in de aarde. Dit doen ze vooral wanneer het zeer warm is, zodat hun vacht vol zit met stof. Zo zijn ze beter beschermd tegen insectenbeten. Op die plaatsen groeit er geen sprietje gras. Als je dit wil herinzaaien moet je die plek zeker voor enkele maanden afschermen, want anders gaan ze er gewoon opnieuw in rollen.

Babette rolt om stof in haar vacht te krijgen

Babette rolt om stof in haar vacht te krijgen

De ezels eten geen ‘vers groeiende’ distels en brandnetels, maar wanneer we eens met de bosmaaier langsgaan, eten ze wel de gemaaide netels en distels achter ons op. Het is beter om de distels en netels weg te maaien vooraleer ze in bloei staan.